Enough, enoughsa, enough sa, enough SA, Genoeg, genoegsa, genoeg sa, genoeg SA, South Africa, Suid Afrika, sa, SA

Dr. Arno van Niekerk

Author / Outeur:

GENOEG!

Hierdie boek handel oor die genesing van 'n nasie wat by 'n afgrond staan. Hierdie is 'n ernstige maar wel 'n hoopvolle OPROEP aan alle Suid-Afrikaners - van wie 80% Christene is - om OP TE STAAN.

Lees meer

JOSEPH PLAN TO SAVE AFRICA

Our Journey

Ons Reis

ENOUGH!

This book is about the healing of a nation on the brink. It is a sobering yet a hopeful CALL to South Africans - of which 80% are Christians - to ARISe.

Read more

GENOEG IS GENOEG
ENOUGH IS ENOUGH

The book is also about the discovery of God’s calling that rests on South Africa - collectively as a country (in Africa), as well as on every cultural group and individual that is called for a time such as this (Esther 4:14). Spiritual transformation is desperately needed in the nation, and even the Afrikaner people – who came with the Bible in 1652 – has an important role to fulfill.

 

 

 

Die boek handel ook oor die ontdekking van God se roeping wat rus op Suid Afrika - kollektiewelik as 'n land (binne Afrika) - sowel as op elke kultuurgroep en individu wat geroep is vir 'n tyd soos hierdie (Ester 4:14).Geestelike transformasie is dringend nodig in die land, en verál Afrikanermense - wat met die Bybel gekom het in 1652 - het 'n belangrike rol om te vervul.

 

 

 

Kliek hier om meer oor die boek te lees

Click here to read more about the book

Our Journey / Ons Reis                Our Journey / Ons Reis

Our Journey / Ons Reis                Our Journey / Ons Reis